Jumurdas muižas pils, 1910,
Jumurdas pagasts
Jumurdas muižas pils, [190-],
Jumurdas pagasts
Jumurdas muižas pils klēts, [193-],
Jumurdas pagasts
Jumurdas muižas pils, [194-],
Jumurdas pagasts
Jumurdas skolas 5. klases meitenes, 1952,
Jumurdas pagasts
Jumurdas muižas pils, [196-?],
Jumurdas pagasts