Cēsu katoļu baznīca, 2010,
Cēsu pilsēta
Cēsu katoļu bazīca, 2010,
Cēsu pilsēta
Cēsu katoļu baznīca, 2010,
Cēsu pilsēta
Cēsu katoļu baznīca. Altāris, 2010,
Cēsu pilsēta
Cēsu katoļu baznīca. Ērģeles, 2010,
Cēsu pilsēta
Cēsu katoļu baznīca, 2010,
Cēsu pilsēta
Cēsu katoļu baznīca, 2010,
Cēsu pilsēta
Cēsu katoļu baznīca, 1980,
Cēsu pilsēta