Saikava. "Jaunzemju" mājas, [193-],
Praulienas pagasts
Saikava. "Jaunzemju" mājas, [193-],
Praulienas pagasts
Saikava. Kāzu svinības, 1930,
Praulienas pagasts
Praulienas pagasta Saikava. Ainava , [193-],
Praulienas pagasts
Prauliena. Trakšu pienotava, [193-],
Praulienas pagasts
Prauliena. Gustavskola, [193-],
Praulienas pagasts
Prauliena. Kapu kalniņš pie Gustavskolas, [193-],
Praulienas pagasts
Prauliena. Ūbānu pilskalns un Upurkalns, [1939],
Praulienas pagasts
Gājēju tilts pār Aivieksti Saikavā, 2004,
Praulienas pagasts
Madonas apkārtne, [1935],
Praulienas pagasts
Madonas apkārtne, [1935],
Praulienas pagasts
Piemiņas akmens Praulienas 1.skolai, 2004,
Praulienas pagasts
Piemiņas akmens Praulienas 1.skolai, 2004,
Praulienas pagasts
Saikava. Dēļu zāģēšana "Apškalnos", [193-],
Praulienas pagasts