Ēdoles luterāņu baznīca, 2010,
Ēdoles pagasts
Ēdoles luterāņu baznīca, 2010,
Ēdoles pagasts