Puncuļu pamatskola, 1924,
Briģu pagasts
Puncuļu pamatskola, 1924,
Briģu pagasts
Opoļi. Neatpazītu sieviešu grupa, [193-?],
Briģu pagasts