Ungurmuiža. Ēka, [193-],
Raiskuma pagasts
Ungurmuižas kapliča, [193-],
Raiskuma pagasts
Ungurmuižas kapličas jumts, [193-],
Raiskuma pagasts
Ungurmuižas Tējas namiņš, [193-],
Raiskuma pagasts
Ungurmuiža. Vecā skola , 2010,
Raiskuma pagasts
Ungurmuiža. Tējas namiņš , 2010,
Raiskuma pagasts
Ungurmuiža. Tējas namiņš, 2010,
Raiskuma pagasts
Ungurmuiža, 2010,
Raiskuma pagasts
Ungurmuiža. Vecā skola, 2010,
Raiskuma pagasts
Ungurmuiža. Graudu klēts, 2010,
Raiskuma pagasts
Ungurmuiža. Tējas namiņš, 1981,
Raiskuma pagasts