Ķērkliņu luterāņu baznīca, [193-],
Zvārdes pagasts
Ķērkliņu luterāņu baznīca, 1995,
Zvārdes pagasts