Roberts Šrāders ar medību trofeju - buku, 1930-08-12,
Strenču pilsēta
Strenču mednieki pēc buku medībām, 1930-08-12,
Strenču pilsēta
Strenču mednieki, 1924-11-30,
Strenču novads
Strenču mednieki pēc medībām, 1924-12-28,
Strenču novads
Strenču mednieki gatavi medībām, 1924-11-16,
Strenču novads
Strenču mednieki pēc medībām, 1924-11-16,
Strenču novads
Rīgas Doma krusteja, 1928,
Rīga
Karavīri ar nomedītiem vilkiem, 1937,
Līdumnieku pagasts
Neatpazītu cilvēku grupa, [193-?],
Ludzas novads
Karavīrs , [193-],
Ludzas novads
Karavīrs, [193-],
Ludzas novads
Mednieki slēpnī aiz liela akmens, [193-],
Demenes pagasts
Mednieki, [193-],
Svētes pagasts