Korneta muižas pils drupas, 1930,
Veclaicenes pagasts
Korneta Aizsargu nams, 1950,
Veclaicenes pagasts
Laknu ūdensdzirnavas, [1970],
Veclaicenes pagasts
Laknu ūdensdzirnavu remonts pēc plūdiem, 1928,
Veclaicenes pagasts
Veclaicenes pagasta „Leģenes”, 1941,
Veclaicenes pagasts
Opekalna mācītājmuiža, 1932-05,
Veclaicenes pagasts
Opekalna mācītāja māja, [1930],
Veclaicenes pagasts
Veclaicenes pagasts. Mājvieta „Mišas”, [193-],
Veclaicenes pagasts
Veclaicenes pagasts. Mājvieta „Mišas”, [192-],
Veclaicenes pagasts