Dzērves ezers, [193-],
Veclaicenes pagasts
Veclaicenes pagasta nams, [193-],
Veclaicenes pagasts
Romeškalna muiža, 1983,
Veclaicenes pagasts
Romeškalna muiža, 1983,
Veclaicenes pagasts
Veclaicene. Pamesta ēka Sauleskalnā, 1983-05,
Veclaicenes pagasts
Vidzemes šoseja pie Romeškalna, 1983-05,
Veclaicenes pagasts
Vidzemes šoseja pie Paiķu kroga, 1983-05,
Veclaicenes pagasts
Veclaicenes pagasts. "Dzintaru" mājas, 1983-05,
Veclaicenes pagasts
Paiķa krogs, 1965,
Veclaicenes pagasts
Muitnieki Veclaicenē, [199-],
Veclaicenes pagasts
Veclaicenes pagasts. Traktorists, [193-],
Veclaicenes pagasts
Pirmā kravas mašīna kolhozā "Spēks" , [195-],
Veclaicenes pagasts
Neatpazītu cilvēku grupas portrets, [19--],
Veclaicenes pagasts