Priekuļu lauksaimniecības skolas ēka, [192-?],
Priekuļu pagasts
Priekuļu lauksaimniecības vidusskola, [193-],
Priekuļu pagasts
Priekuļu lauksaimniecības vidusskola, [192-],
Priekuļu pagasts
Priekuļu lauksaimniecības vidusskola, 1930-03-05,
Priekuļu pagasts
Priekuļu izmēģinājumu stacija, 1934,
Priekuļu pagasts
Priekuļu Lauksaimniecības skola, [19--],
Priekuļu pagasts