Lazdonas pareizticīgo baznīca, 1926,
Lazdonas pagasts
Lazdonas pareizticīgo baznīca, 1980,
Lazdonas pagasts