Neatpazītas cilvēku grupas portrets, [19--],
Kārsavas pilsēta
Viesības, 1955,
Asūnes pagasts
Jāņu diena, [193-?],
Valmieras pagasts
Anna Eglīte, [19--],
Alojas pagasts