Laumas Eglītes kristību bilde, [193-?],
Alojas pagasts
Eglīšu ģimenes portrets, [192-?],
Alojas pagasts
Kristības, [19--],
Alojas pagasts
Krišjāņa Eglītes bēres, [19--],
Alojas pagasts
Kāzas Alojas pagasta "Ķilpās", [19--],
Alojas pagasts
Jānis Eglīte ar savām tantēm, [19--],
Alojas pagasts
Bēres Alojā, [19--],
Alojas pagasts
Elfrīda Švalbe, [191-?],
Rīga
Jāņa Eglītes bēres, 1949-11-14,
Alojas pagasts
Marija Lapiņa ar dēlu Tāli Lapiņu, [193-?],
Lielplatones pagasts
Lapiņu ģimene, [193-?],
Lielplatones pagasts