Kolhoza "Sarkanā Zvaigzne"pensionāru balle, 1989-01-21,
Platones pagasts
Teātra izrāde Lielvircavas klubā, [195-?],
Platones pagasts
Lielvircavas ciema drāmas kolektīvs, [196-],
Platones pagasts
Lielvircavas ciema ansamblis, [196-?],
Platones pagasts
Platones pagasts. Vokālais ansamblis, [196-?],
Platones pagasts
Platones pagasts. Vokālais ansamblis, [196-?],
Platones pagasts
Platones ciema jauktais koris, [197-],
Platones pagasts
Ganu dienas kolhozā "Sarkanā Zvaigzne", 1988-05-07,
Platones pagasts
Lielvircavas ansamblis, 1969,
Platones pagasts
Pasākums Lielvircavas klubā, 1964,
Platones pagasts
Lielvircava. Civilās aizsardzības nodarbība, 1969-07-16,
Platones pagasts
Lielvircava. Civilās aizsardzības nodarbība, 1969-07-16,
Platones pagasts
Lielvircava. Civilās aizsardzības nodarbība, 1969-07-16,
Platones pagasts
Lielvircava. Civilās aizsardzības nodarbība, 1969-07-16,
Platones pagasts
Lielvircava. Civilās aizsardzības nodarbība, 1969-07-16,
Platones pagasts