Lielapguldes muižas pils, [193-?],
Naudītes pagasts
Lielapguldes muiža, [193-?],
Naudītes pagasts
Lielapguldes muižas pils, [193-?],
Naudītes pagasts
Lielapguldes muižas pils , [193-?],
Naudītes pagasts
Skolēni pie Lielapguldes muižas, [193-?],
Naudītes pagasts