Vecpiebalga. Zemes apstrādāšanas darbi, [192-],
Vecpiebalgas pagasts
Vecpiebalga. Ķieģeļu ceplis, [193-],
Vecpiebalgas pagasts
Kartupeļu lasīšana, [192-?],
Strenču novads
Strenču novads. Zemes aršana, [192-?],
Strenču novads
Siena vešana , [192-?],
Strenču novads
Strenču novads. Zemes aršana, [192-?],
Strenču novads
Strenču novads. Siena zārdi, [192-?],
Strenču novads
Kauguri. "Mičkēnu" mājas, 1939,
Kauguru pagasts
Kauguri. "Mičkēnu" mājas, [192-],
Kauguru pagasts
Kauguri. Mežā pie "Mičkēnu" mājām, [192-],
Kauguru pagasts
Strenči. Pilsētas skats, [192-?],
Strenču pilsēta
Siena zārdošana, [192-?],
Strenču novads
Lauku sēta, [192-?],
Strenču novads