Biškopība, [193-?],
Valmiera
Annas Brigaderes muzejs "Sprīdīši", [193-?],
Tērvetes pagasts
Madona. Baznīcas makets, [191-?],
Madonas novads
Zēns pie bišu stropa, [192-?],
Strenču novads
Auru pagasts. Bišu stropi ziemā, [193-?],
Auru pagasts
Auru pagasts. Bišu stropi ziemā , [193-?],
Auru pagasts
Cilvēki bišu dravā, [192-?],
Strenču novads
Strenči. Māja Gaidu ielā 13, [192-?],
Strenču novads
Ranka. Valsts mājturības skola, 1928,
Rankas pagasts
Litenes pagasts. Lauku mājas, [193-],
Litenes pagasts
Līgutu muiža, [192-],
Durbes pagasts
Mālupes pagasts. "Meirava" mājas, [195-],
Mālupes pagasts