Krāslava. Zirga ezers, [193-?],
Krāslavas pilsēta
Krāslava. Zirga ezers, [193-?],
Krāslavas pilsēta
Krāslavas novads. Ezeri, [193-?],
Krāslavas novads
Latgale. Skaistas-Dagdas ceļš, 1938,
Krāslavas novads
Cārmaņa ezers, [193-],
Grāveru pagasts
Drīdža ezers, [193-],
Krāslavas novads
Drīdža ezers, [193-],
Krāslavas novads
Krāslava. Zirga ezers, [193-],
Krāslavas pilsēta
Daugava starp Daugavpili un Krāslavu, [193-],
Daugavpils novads,Krāslavas novads
Drīdzis, [193-],
Krāslavas novads
Zirga ezers Krāslavā, [192-],
Krāslavas pilsēta
Daugava pie Krāslavas, [193-],
Krāslavas novads
Kāzas, [196-],
Krāslavas novads
Kāzas, [196-],
Krāslavas novads
Kāzas, [196-],
Krāslavas novads
Kāzas, [196-],
Krāslavas novads
Kāzas, [196-],
Krāslavas novads