Slimnīcas personāls, 1937,
Rīga
Milda Lūkina, [19--],
Valmiera
Anna Jēlnieks slimnīcā, 1933,
Alūksnes pilsēta
Vilma Dzērve Cēsu slimnīcā, 1936,
Cēsu pilsēta
Emma Kučārs, 1936,
Cēsu pilsēta
Rīgas 1.slimnīcas pacienti, 1937-05-15,
Rīga
Skaidrīte Makševica, 1958-06,
Elejas pagasts
Skaidrīte Makševica, 1958-06,
Elejas pagasts