Vārda dienas svinību viesu portrets, [19--],
Tirzas pagasts
Nīkrāces skolas skolnieki un skolotāji, [193-],
Nīkrāces pagasts
Viesības, [197-]
Rendas pagasts. Līvijas dzimšanas diena, 1931-03-19,
Rendas pagasts
Svinības ar draugiem, 1938,
Rīga
Svinību viesu portrets pie galda, [193-],
Skrundas pilsēta
Rīga. Mājas viesības, [193-],
Rīga