Skolas ēdnīca, [192-?],
Strenču novads
Viesības Strenčos, [192-],
Strenču pilsēta
Rīga. Svinības, [193-],
Rīga