Limbaži. Pilsētas domes ēka, [193-],
Limbažu pilsēta
Limbažu aptieka Tirgus laukumā, [190-],
Limbažu pilsēta