Balvu luterāņu baznīca, 2010,
Balvu pilsēta
Balvu luterāņu baznīca, 2010,
Balvu pilsēta
Balvu luterāņu baznīca. Kancele, 2010,
Balvu pilsēta
Balvu luterāņu baznīca, [193-],
Balvu pilsēta
Balvu luterāņu baznīca, [193-],
Balvu pilsēta
Balvu luterāņu baznīca, [1915],
Balvu pilsēta
Balvu luterāņu baznīca, [192-],
Balvu pilsēta
Balvu luterāņu baznīca, 1980,
Balvu pilsēta