Bārbeles luterāņu baznīca, 2009,
Bārbeles pagasts
Bārbeles luterāņu baznīca, 2005,
Bārbeles pagasts
Bārbeles luterāņu baznīca. Altāris, 2005,
Bārbeles pagasts
Bārbeles luterāņu baznīca. Altāris, 2005,
Bārbeles pagasts
Bārbeles luterāņu baznīca. Kancele, 2005,
Bārbeles pagasts
Bārbeles luterāņu baznīca, 2000,
Bārbeles pagasts
Bārbeles luterāņu baznīca, 2003,
Bārbeles pagasts