Ērģemes luterāņu baznīca, [191-],
Ērģemes pagasts
Ērģemes luterāņu baznīcas drupas , 2010,
Ērģemes pagasts
Ērģemes luterāņu baznīcas drupas, 2010,
Ērģemes pagasts
Ērģemes luterāņu baznīcas drupas, 2010,
Ērģemes pagasts
Ērģemes luterāņu baznīcas drupas, 2010,
Ērģemes pagasts
Ērģemes luterāņu baznīcas drupas, 2010,
Ērģemes pagasts
Ērģemes luterāņu baznīcas drupas, 2010,
Ērģemes pagasts
Ērģemes luterāņu baznīcas drupas, 2010,
Ērģemes pagasts
Ērģemes luterāņu baznīcas drupas, 2010,
Ērģemes pagasts
Ērģemes luterāņu baznīcas drupas, 2010,
Ērģemes pagasts
Ērģemes luterāņu baznīcas drupas, 2010,
Ērģemes pagasts
Ērģemes luterāņu baznīcas drupas, 2010,
Ērģemes pagasts
Ērģemes luterāņu baznīca,
Ērģemes pagasts
Ērģemes luterāņu baznīca, 1983,
Ērģemes pagasts
Ērģeme. Arhibīskaps Teodors Grīnbergs, [193-],
Ērģemes pagasts
Dievkalpojums Ērģemes baznīcā, [193-],
Ērģemes pagasts
Ērģemes baznīcas altāris, [193-],
Ērģemes pagasts