Ērģemes baznīcas altāris, [193-],
Ērģemes pagasts
Ērģemes baznīcas zvans, [199-],
Valkas pilsēta
Ērģeme. Skats uz baznīcu, [1936?],
Ērģemes pagasts