Burtnieki. Izrāde "Maija un Paija", 1949-03-19,
Burtnieku pagasts
Teātra trupas aktieri atpūtas brīdī, 1937-05-20,
Cēsu pilsēta
Teātra izrāde, [19--]
Skolēnu tātris, 1938,
Daugavpils
Ranka. Pašdarbnieku teātris, 1931-01-01,
Rankas pagasts
Ranka. Pašdarbnieku teātris, 1930-05,
Rankas pagasts
Ranka. Pašdarbnieku teātris, 1929-11-17,
Rankas pagasts