Limbaži. Bijusī Rēveles iela, [186-],
Limbažu pilsēta
Skaistkalne, [193-],
Skaistkalnes pagasts
Skolēni ar skolotājiem, [19--],
Jaunpiebalgas pagasts
Lauku māju saime pagalmā, [19--],
Burtnieku pagasts