Zvārtavas muižas klēts, 2010,
Gaujienas pagasts
Zvārtavas muižas klēts, 2010,
Gaujienas pagasts
Zvārtavas muižas vējdzirnavas, 2010,
Gaujienas pagasts
Zvārtavas muižas vējdzirnavas, 2010,
Gaujienas pagasts
Zvārtavas muižas klēts, 2010,
Gaujienas pagasts
Zvārtavas muiža, [19--],
Gaujienas pagasts