Venta pie Kuldīgas, [192-?],
Kuldīgas novads
Kuldīga, [192-?],
Kuldīgas pilsēta
Kuldīga. Alekšupīte, 2010,
Kuldīgas pilsēta
Kuldīga. Alekšupīte, 2010,
Kuldīgas pilsēta
Kuldīga. Alekšupīte, 2010,
Kuldīgas pilsēta
Kuldīga. Tiesas ēka, 2010,
Kuldīgas pilsēta
Kuldīga, [192-?],
Kuldīgas pilsēta
Kuldīga, [191-?],
Kuldīgas pilsēta
Kuldīga, [193-?],
Kuldīgas pilsēta