Teicēja Ieva Elerte Kuldīgas novadā, 1957,
Kuldīgas pilsēta