Rīga. Ormanis, [192-?],
Rīga
Sievietes portrets, [192-?],
Strenču novads
Augusts Brūklenājs,
Trapenes pagasts
Kāzu portrets, [189-],
Alūksnes pilsēta