Sikšņu 1.pakāpes pamatskola, 1925,
Dunikas pagasts
Dunikas pagasts. Divjūgs, [193-],
Dunikas pagasts
Dunikas pagasts. Vīrietis ar zirgu, [193-],
Dunikas pagasts
Dunikas pagasts. Lauku mājas, [193-],
Dunikas pagasts