Mazsalaca. Skaņais kalns , [193-],
Skaņkalnes pagasts
Mazsalaca. Skaņais kalns, [193-],
Skaņkalnes pagasts
Skaņaiskalns, [193-?],
Skaņkalnes pagasts
Skaņais kalns, [192-],
Skaņkalnes pagasts
Skaņais kalns, [193-],
Mazsalacas novads
Skaņais kalns, [193-],
Mazsalacas novads
Mazsalaca. Skaņais kalns, [193-],
Mazsalacas novads
Mazsalaca. Skaņais kalns, [193-],
Mazsalacas novads
Skaņais kalns, [193-],
Skaņkalnes pagasts
Mazsalaca. Skaņais kalns, [193-],
Skaņkalnes pagasts
Mazsalaca. Skaņais kalns, [193-],
Skaņkalnes pagasts
Mazsalaca. Skaņais kalns, [193-],
Skaņkalnes pagasts
Mazsalaca. Skaņais kalns, [192-],
Skaņkalnes pagasts
Mazsalaca. Skaņais kalns, [192-?],
Skaņkalnes pagasts
Salaca pie Skaņā kalna, [193-?],
Skaņkalnes pagasts
Sveiciens no Mazsalacas!, [195-],
Mazsalacas novads
Skaņaiskalns pie Mazsalacas, [196-],
Mazsalacas pagasts