Mārcienas muižas pils, [190-],
Mārcienas pagasts
Mārcienas muižas klēts, 2000,
Mārcienas pagasts