Tomes pagasts. Skolēnu grupa, [192-?],
Tomes pagasts
Strenči. Pirmā skolas diena , 1930.9.02,
Strenču pilsēta
Piecu skolnieču grupa, [192-?],
Strenču novads
Kursīšu 2. pamatskola, [193-],
Kursīšu pagasts
Tukums. Skolēni, 1934-1935,
Tukuma pilsēta
Tukums. Skolēni, [193-],
Tukuma pilsēta
Vadakstes skolas audzēkņi, [1933],
Vadakstes pagasts
Skolnieki boksējas Gulbenē, 1940,
Gulbenes pilsēta
Skolas ēdnīca, [192-?],
Strenču novads
Vītiņu skolā rokdarbu stundā, 1933,
Vecauces pagasts
Rīga. Klases kopbilde, [193-?],
Rīga