Dzejas dienu pasākumi, 1973,
Trikātas pagasts
Dzejas dienu pasākumi, 1977,
Zentenes pagasts
Jaunpiebalgas vidusskola, 2000,
Jaunpiebalgas pagasts
Andreja klints. Oliņkalns, [195-],
Klintaines pagasts
Sikšņu 1.pakāpes pamatskola, 1925,
Dunikas pagasts
Priekules pamatskola, [193-],
Priekules pilsēta
Blomes pamatskolas skolēni, [1925],
Blomes pagasts
Skolēni mežu dienās, [197-],
Amatas novads
Jaunpils lopkopības skola, [193-],
Jaunpils pagasts