Saikavas Kalna skolas audzēkņi, 1923,
Barkavas pagasts
Daudzeses sešklasīgā pamatskola, 1936-05-12,
Daudzeses pagasts
Saikavas pagasta Kalna skolas audzēkņi, 1944-03-27,
Barkavas pagasts
Mozus Blontu Latvīšu Pamatskola, 1933,
Blontu pagasts
Kupravas 6 klasīgā pamatskola, 1936,
Kupravas pagasts
Bukaišu pagasts. Zigrīda Jermakova, [195-],
Bukaišu pagasts