Sēlpils. Vīgantes pamatskola, [1920],
Staburaga pagasts
Auces vidusskola, [196-],
Auces pilsēta
Krāslavas novads. Soleimas skolnieki, 1955,
Kombuļu pagasts
Koknese, 1930,
Kokneses pagasts