Tālis Lapiņš, [193-?],
Lielplatones pagasts
Tālis Lapiņš, [193-?],
Lielplatones pagasts
Marija Lapiņa ar dēlu Tāli Lapiņu, [193-?],
Lielplatones pagasts
Lapiņu ģimene, [193-?],
Lielplatones pagasts
Vārves pagasts. Zūru muiža, [196-],
Vārves pagasts
Stoku bērnudārzs, 1953,
Viesturu pagasts
Neatpazīta bērna portrets, [19--],
Cēsu pilsēta