Jaungulbenes muižas pils, 1923-1924,
Jaungulbenes pagasts
Jaungulbenes muižas parks, [191-?],
Jaungulbenes pagasts
Jaungulbenes muižas pils, [193-?],
Jaungulbenes pagasts
Adulienas pagastskola, 1928,
Jaungulbenes pagasts
Adulienas jaunā pagastskola, 1928,
Jaungulbenes pagasts
Jaungulbenes ministrijas skola, [1917],
Jaungulbenes pagasts
Kalna skola. Skats no dienvidaustrumiem, 1994,
Jaungulbenes pagasts
Kalna skola. Fasādes fragments, 1994,
Jaungulbenes pagasts
Jaungulbenes muižas baronu ģimenes baznīca, [1929],
Jaungulbenes pagasts
Jaungulbenes muižas parka žogs, [1929],
Jaungulbenes pagasts
Jaungulbenes muižas parka piemineklis, [1929],
Jaungulbenes pagasts