Aizkraukles novads. Siena šķūnis, [193-],
Aizkraukles novads
Sigulda, [192-],
Siguldas pilsēta
Talsi, 2010,
Talsu pilsēta
Cēsis. Floridas priekšpilsēta, 1908-1910,
Cēsu pilsēta
Cēsis. Skats no villas "Iduna", 1931,
Cēsu novads
Jumurdas pagasts. Ainava, [194-],
Jumurdas pagasts
Kārļu pagasts. Ainava, 1924-1925,
Drabešu pagasts
Gauja. Kokmateriālu pludināšana , [193-],
Drabešu pagasts
Rauna. Apkārtnes ainava, [192-],
Raunas novads
Taurene, 1937,
Taurenes pagasts
Meža taka gar upes krastu, [193-],
Raiskuma pagasts
Vecpiebalga. Laskates skolas vieta, [192-],
Inešu pagasts
Kauguru pagasts. Ainava, 1928-05,
Kauguru pagasts
Kuldīga. Fotokolāža, [193-?],
Kuldīgas pilsēta