Aizpute. Kartonāžas fabrika, [192-],
Aizputes pilsēta
Brocēnu cementa fabrika, 1942,
Brocēnu novads
Rīga. Fabrika "Aurora", [197-],
Rīga
Krustpils cukurfabrika, [193-],
Jēkabpils