Limbaži. Burtliči tipogrāfijā, 1928,
Limbažu pilsēta
Cēsu tipogrāfijas kolektīvs, [195-],
Cēsu pilsēta
Cēsu tipogrāfijas kolektīvs, [195-],
Cēsu pilsēta
Kāzu grupas portrets, 1937-09-11,
Cēsu pilsēta