Daugavpils. Skolotāju institūts, [192-?],
Daugavpils