Koknese. Klints bluķi Pērses krastā, [193-],
Kokneses pagasts
Pērse, [193-],
Kokneses pagasts
Tilta būve pār Pērses upi, [193-],
Kokneses pagasts
Pērses udenskritums, 1952,
Kokneses pagasts
Gājēju tilts pār Pērsi, [192-],
Pļaviņu pilsēta
Pie Pērses udenskrituma, 1938,
Pļaviņu pilsēta
Pērses ūdenskritums, [193-],
Kokneses pagasts
Pērses ūdenskritums, 1963,
Kokneses pagasts
Pērses ūdenskritums, [195-],
Kokneses pagasts
Pērses ūdenskritums pavasarī, 1961,
Kokneses pagasts
Pērses ūdenskritums, 1962,
Kokneses pagasts
Pērses mazais ūdenskritums, 1961,
Kokneses pagasts
Klints Pērses krastos, 1961,
Kokneses pagasts
Skats uz Pērsi, [195-],
Kokneses pagasts