Bauska. Pilsmuižas apbūve, [193-],
Bauskas pilsēta
Limbaži. Linca mašīna pie pienotavas, [193-],
Limbažu pilsēta
Ēveles pienotava, [192-],
Ēveles pagasts
Ēveles pienotava, [192-],
Ēveles pagasts
Trikāta. Spirta brūzis un pienotava, [192-],
Trikātas pagasts
Alojas pienotava, [1938?],
Alojas pilsēta
Mālpils pienotava, [194-],
Mālpils novads
Mālpils pienotava, [194-],
Mālpils novads
Mālpils pienotava, [194-],
Mālpils novads
Mālpils pienotava, [194-],
Mālpils novads
Bites pienotava, 1938,
Vietalvas pagasts
Bites pienotava, [193-],
Vietalvas pagasts
Tērvetes pagasts. Pienotava "Amatniekos", [192-],
Tērvetes pagasts
Valles pienotava, [193-],
Valles pagasts