Kārsava, [193-?],
Kārsavas pilsēta
Malnavas katoļu baznīca , [19--?],
Kārsavas pilsēta
Vidzemes auto-tanku pulks Kārsavā, [192-],
Kārsavas pilsēta
Karavīri, [193-],
Kārsavas pilsēta
Skolēnu grupas portrets, [19--],
Kārsavas pilsēta
Kārsava. Linu nodošana, [192-],
Kārsavas pilsēta
Marija Melne (dzimusi Urtāne), 1917,
Kārsavas pilsēta
Anna Ļeleva (dzimusi Poikāne), [195-],
Kārsavas novads
Kārsava. Galvenā iela, 1936,
Kārsavas pilsēta
Kārsava. Galvenā iela, 1936,
Kārsavas pilsēta
Bēres Kārsavas kapos, 1939-11-28,
Kārsavas pilsēta
Latvijas armijas karavīrs, 1920,
Kārsavas novads
Kārsavas skolas skolnieki, [19--],
Kārsavas pilsēta
Neatpazītas cilvēku grupas portrets, [19--],
Kārsavas pilsēta