Līgatne. Aptieka, 1922,
Līgatnes pilsēta
Līgatne. Aptieka, 1932,
Līgatnes pilsēta